Wat is het verschil tussen bruto en netto loon?

Verschil tussen brutto en netto loon: brutoloon is het bedrag dat werkgevers betalen voordat belastingen en andere kosten worden afgetrokken. Nettoloon is wat werknemers daadwerkelijk ontvangen. Het verschil varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Loonheffingen, belastingaftrekken en andere toeslagen maken het soms lastig om de verschillen te zien tussen bruto en netto salaris. Om dit verschil beter te begrijpen, is het goed om eerst te weten wat elk van hen inhoudt.

Wat is brutoloon?

Brutoloon is het bedrag dat een werkgever betaalt aan een werknemer voor het uitvoeren van een taak. Dit is meestal gebaseerd op de aard van de functie die de werknemer vervult en wordt meestal per uur of per maand betaald, afhankelijk van de contractafspraken tussen werknemer en werkgever.

Het brutoloon is het bedrag dat je ontvangt voordat er rekening is gehouden met belastingen, premies, pensioenen, sociale bijdragen, huisvestingsbijdragen of eventuele andere kosten.

Wat is nettoloon?

Nettoloon is het bedrag dat een werknemer na aftrek van belastingen, premies, pensioenpremies en sociale bijdragen ontvangt. Het nettoloon is het bedrag dat een werknemer daadwerkelijk in handen heeft nadat alle kosten zijn afgetrokken.

Hoeveel verschil tussen bruto en netto?

Het verschil tussen bruto en netto loonsom kan sterk variëren naargelang de persoonlijke situatie van de werknemer, land en/of sector waarin hij werkt. In Nederland is het verschil gewoonlijk gemiddeld tussen 30% en 45%, afhankelijk van het bedrag van het brutoloon.

Verschil tussen 4 weken en een maand salaris?

De meeste werkgevers betalen maandelijks, hoewel sommige bedrijven vier wekelijks salaris betalen. Hoewel de uiteindelijke hoogte van het loon identiek is, kan de manier waarop de betalingen worden uitgevoerd verschillen, afhankelijk van de individuele persoonlijke situatie van de werknemer.

Als een werkgever bijvoorbeeld een vier-wekelijks loonbetalingsschema volgt, betekent dit dat de werknemer maar liefst vijf maal per jaar achtereenvolgens een week langer moet wachten op het loon. In dit geval is het verschil tussen een maand en vier weken dus dat er slechts vier momenten per jaar zijn waarop het loon wordt betaald in plaats van twaalf.

Wat is het verschil tussen bruto en netto loon?

Als we kijken naar het feitelijke verschil tussen bruto en netto loon, dan is het grootste verschil dat belastingen en andere kosten worden afgetrokken van het brutoloon voordat het nettoloon overblijft.

In Nederland wordt bijvoorbeeld inkomstenbelasting ingehouden op het brutoloon. Daarnaast worden er ook sociale lasten ingehouden zoals premie voor zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenpremies en andere sociale bijdragen.

Om dit beter te begrijpen, kunnen we een voorbeeld nemen van een werknemer die € 1.500 per maand verdient. Als rekening wordt gehouden met de genoemde imposities, kan het nettoloon van deze werknemer ongeveer € 950 per maand bedragen, wat een verschil van € 550 per maand betekent.

Uurloon: bruto versus netto

Vaak wordt er in termen van nettoloon gepraat, maar er is ook een verschil tussen bruto loon per uur en netto loon per uur.

Het bruto uurloon is het bedrag dat een werknemer krijgt betaald per uur. Net als bij een maandloon, is dit het bedrag voordat er belastingen, premies, pensioenpremies en andere kosten zijn afgetrokken.

Een netto-uurloon is het bedrag dat een werknemer eigenlijk in handen heeft na aftrek van belastingen, premies, pensioenpremies en andere kosten. Om het netto-uurloon te berekenen, moet het brutouurloon worden vermenigvuldigd met het percentage dat resteert nadat alle belastingen zijn afgetrokken.

Samenvatting

  • Brutoloon is het bedrag dat een werkgever betaalt aan een werknemer voor het uitvoeren van een taak, voordat er rekening is gehouden met belastingen, premies, pensioenen, sociale bijdragen, huisvestingsbijdragen of andere kosten.
  • Nettoloon is het bedrag dat een werknemer na aftrek van belastingen, premies, pensioenpremies en sociale bijdragen effectief in handen heeft.
  • Het verschil tussen bruto en netto loonsom varieert sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer, land en/of sector waarin hij werkt.
  • Er is ook een verschil tussen bruto loon per uur en netto loon per uur; het netto-uurloon moet worden berekend door het brutouurloon te vermenigvuldigen met het percentage dat resteert nadat alle belastingen zijn afgetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *