Verschillen tussen katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken

Verschillen tussen katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken: Katholieke Kerk is ’s werelds grootste christelijke kerk met zeven sacramenten. Protestantisme gebruikt alleen de Bijbel, geen sacramenten. Orthodoxie kiest bisschoppen democratisch.

Er zijn veel verschillende soorten christelijke stromingen. De drie belangrijkste zijn de Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oosterse Orthodoxe Kerk. Hoewel er een aantal overeenkomsten zijn, hebben deze kerken allemaal hun eigen specifieke kenmerken. In dit artikel worden de verschillen tussen deze kerken behandeld.

De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld. Het is gevestigd in Rome, Italië, maar heeft een wereldwijde reikwijdte. De kerk volgt de leerstellingen van de Rooms-Katholieke Kerk en is georganiseerd onder leiding van de Paus. De liturgische rituelen die door de Katholieken gevolgd worden, zijn afgeleid van Latijnse tradities.

 • Geloofsleer: De Katholieken geloven dat er één God is die bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze geloven ook dat Jezus Christus geboren werd uit Maria, de moeder Gods. Ze geloven ook in een hemelse hiërarchie waarin mensen verlost worden naar de hemel of de hel na hun dood.
 • Gezaghebbendheid: De Paus is de hoogste autoriteit in de Katholieke Kerk en heeft de laatste woord over alle kwesties. Als vertegenwoordiger van God op aarde, spreekt hij namens God en is hij het hoogste leiderschap in de Kerk.
 • Sacramenten: De Katholieken geloven dat de Sacramenten de grondslag vormen van hun religieuze traditie. Ze beoefenen zeven sacramenten: Doopsel, Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitzending, Dienst en Berouw.

De Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk ontstond als een reactie op de corruptie die in de Katholieke Kerk was geslopen. Het is een breuk met de Katholieke Kerk, waarbij men terugkwam op de Bijbel als basis van leer, tegenover de geloofsartikelen van de Katholieke Kerk. Onder protestantisme vallen veel verschillende stromingen, zoals Lutheraanse, Herstelde Rechtbanken en Calvijnse kerken. Hun leer verschilt iets van de Katholieke Kerk.

 • Geloofsleer: Protestants geloven dat er slechts één God is, net als bij de Katholieken. Maar ze geloven niet in de triniteit; ze denken dat God een eenheid is en dat Jezus niet God is, maar slechts een profeet. Ze geloven ook dat de Bijbel het enige gezaghebbende boek is, geen andere bron van geloof.
 • Gezaghebbendheid: Er is geen centrale of universele leider in het protestantisme, maar elke kerk heeft haar eigen voorganger die gezag heeft over zijn leden. Bestuur is meestal democraatisch.
 • Sacramenten: Protestanten hebben slechts twee sacramenten: Doopsel en Avondmaal. Andere sacramenten worden niet erkend, omdat ze niet duidelijk genoeg beschreven worden in de Bijbel.

De Oosterse Orthodoxe Kerk

De Oosterse Orthodoxe Kerk is een van de oudste christelijke kerken en heeft een lange geschiedenis in veel Europese landen. Het is een conservatieve kerk en is erg traditioneel ingesteld. De leden van de Oosterse Orthodoxe Kerk blijven trouw aan de leerstellingen van de Grieks-Orthodoxe Kerk, evenals de liturgische rituelen.

 • Geloofsleer: De Oosterse Orthodoxe Kerk gelooft in de triniteit, maar het accent ligt op de Ene God. In tegenstelling tot de Katholieke Kerk geloven ze niet in een hemelse hiërarchie, maar in een aardse regering. Ze geloven ook in een persoonlijke relatie met God.
 • Gezaghebbendheid: De Oosterse Orthodoxe Kerk heeft geen centraal gezag zoals de Paus van de Katholieke Kerk. In plaats daarvan worden de bisschoppen gekozen door elke gemeente. Deze bisschoppen hebben gezag over hun eigen gemeenten.
 • Sacramenten: De Oosterse Orthodoxe Kerk heeft zeven sacramenten, net als de Katholieke Kerk, maar de liturgische rituelen verschillen. Ze hebben ook extra sacramenten, zoals de Mystery of the Blessing of Water en de Mystery of Unction.

Katholicisme

Katholicisme is een term die vaak gebruikt wordt om de Katholieke Kerk te bestrijken, maar het is ook een breder begrip dat alle christelijke kerken omvat die in Rome gesticht zijn. Het is de meest algemene term die gebruikt wordt om verschillende christelijke stromingen te beschrijven. Katholicisme is ook een brede term waaronder alle kerken vallen die de heilige traditie van de Katholieke Kerk erkennen en de theologische leerstellingen die de kerk volgt.

 • Geloofsleer: Katholieken geloven in één God, in de triniteit en in Jezus Christus als de Zoon van God. Ze geloven ook in het Boek der Openbaring als de ultieme bron van gezag en allerlei dogma’s verbonden aan de Katholieke Kerk.
 • Gezaghebbendheid: Katholieken erkennen de Paus als de hoogste autoriteit in de kerk. Ze geloven ook dat de paus de vertegenwoordiger is van God op aarde.
 • Sacramenten: Katholieken beoefenen zeven sacramenten waaronder Doop, Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitzending, Dienst en Berouw.

Samenvattend

Ondanks de verschillen in leerstellingen en gezaghebbendheid, hebben de Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oosterse Orthodoxe Kerk allen veel overeenkomsten. Ze geloven allemaal in God als de Schepper, Jezus Christus als de Redder en de Bijbel als het medium waardoor hun geloof wordt overgedragen. Hoewel er veel verschillen zijn, delen deze kerken een gemeensch

Een gedachte over “Verschillen tussen katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken

 1. welke persoon heeft dit geschreven het is theologisch niet juist protestanten geloven wel in de drie eenheid en Jezus is bij hun zeker geen profeet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *