Verschillen tussen Atheense democratie Nederlandse democratie

Verschillen tussen Atheense en Nederlandse democratie: Atheense enkel mannen boven de 18 jaar stemrecht, Nederlandse iedereen. Athene had geen gekozen parlement. Directe democratie is tijdrovend maar geeft burgers een directe invloed. Indirecte democratie heeft gekozen leiders die beslissingen nemen.

Democratie is een vorm van bestuur waarbij burgers het recht hebben om mee te beslissen over wat er in hun land of stad gebeurt. Er zijn verschillende soorten democratieën, waaronder directe en indirecte democratie. Deze twee systemen worden vaak gebruikt om de wil van de kiezers uit te drukken. In dit artikel worden de verschillen tussen directe en indirecte democratieën verkend.

Directe democratie

Bij directe democratie houden de burgers direct invloed op het beleid door middel van referenda. Bij deze vorm van democratie neemt iedereen actief deel aan debatten en stemprocedures. Dit proces begint bij het identificeren van een probleem of onderwerp dat moet worden behandeld. Vervolgens richt de gemeenschap een referendum in om de meningen te verzamelen. Na de stemming nemen de leiders de resultaten in overweging om tot een oplossing te komen.

Voordelen

 • Alle burgers kunnen een stem uitbrengen en hun mening laten horen.
 • De burgers hebben een directe invloed op de politieke besluitvorming.

Nadelen

 • Het is een tijdrovend proces.
 • Zelfs als de meerderheid van de burgers akkoord gaat met een bepaalde maatregel, kan het nog steeds moeilijk zijn om deze maatregelen in de praktijk te brengen.

Indirecte democratie

Bij indirecte democratie hebben de burgers invloed via hun vertegenwoordigers. Ze kiezen hun leiders die vervolgens beleidsbeslissingen nemen in hun naam. De leiders worden verkozen door de burgers en vertegenwoordigen hun belangen in het parlement. Hun stemmen weerspiegelen de stem van de burgers en hebben daarom veel macht in de politieke arena.

Voordelen

 • Gekozen leiders vertegenwoordigen de belangen van hun kiezers.
 • Door hun deskundigheid kunnen ze betere, meer onderbouwde besluiten nemen dan de burgers zelf.

Nadelen

 • Leiders kunnen corruptie plegen of hun eigen agenda volgen.
 • Er is een groot gevaar dat de burgers buiten spel blijven als hun leiders hun beloften niet nakomen.

Noem twee verschillen tussen Atheense democratie en Nederlandse democratie

Athene was de eerste staat waarin een directe democratie werd toegepast. Hoewel deze vorm van democratie de basis vormt van moderne democratieën, zijn er grote verschillen tussen Atheense en Nederlandse democratie. Hieronder een opsomming van de belangrijkste verschillen:

Atheense democratie

 • Alleen mannen konden stemmen. Alleen mannen boven de 18 jaar van goede afkomst hadden stemrecht. Vrouwen, slaven en vreemdelingen hadden geen stemrecht.
 • Geen representatieve democratie. Er was geen gekozen parlement zoals in Nederland. Iedereen was rechtstreeks betrokken bij het proces van besluitvorming.

Nederlandse democratie

 • Iedereen heeft stemrecht. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, rijke en arme mensen hebben allemaal hetzelfde stemrecht.
 • Representatieve democratie. Er is een gekozen parlement dat de belangen van de burgers vertegenwoordigt. De leden van het parlement worden gekozen door de burgers.

Verschillen tussen directe en indirecte democratie

Hoewel directe en indirecte democratie beide gericht zijn op het uitdrukken van de wil van de kiezer, hebben ze verschillende voordelen en nadelen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen:

Directe democratie

 • Stemming door burgers. In directe democratie hebben de burgers rechtstreeks invloed op het beleid door middel van een stemproces.
 • Tijdrovend. Het is een tijdrovend proces, omdat elke stap grondig moet worden nagegaan en goedgekeurd door de kiezers.

Indirecte democratie

 • Stemming door vertegenwoordigers. In indirecte democratie hebben de burgers invloed via hun vertegenwoordigers.
 • Sneler proces. Besluitvorming door gekozen leiders is een sneller proces dan directe democratie, omdat de beslissingen worden genomen door een klein aantal mensen.

Conclusie

Democratie is een vorm van bestuur waar burgers recht hebben om mee te beslissen over wat er in hun land of stad gebeurt. Er zijn verschillende soorten democratieën, waaronder directe en indirecte democratie. Directe democratie is een proces waarbij burgers rechtstreeks betrokken zijn bij het proces van besluitvorming; terwijl bij indirecte democratie de leiders gekozen worden door de burgers. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen, maar beide zijn bedoeld om de wil van de kiezers te reflecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *