Het verschil tussen astma en COPD: een vergelijking

In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van zowel astma als COPD, twee veel voorkomende longaandoeningen, onderzoeken. Hoewel ze qua symptomen vaak op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen in oorzaak, behandeling en prognose. Om te beginnen, is het belangrijk om te weten dat astma wordt gekenmerkt door ontstekingen en vernauwing van de luchtwegen, terwijl COPD een groep ziekten omvat die schade aan de longen veroorzaken.

Oorzaken en risicofactoren van astma en COPD

De oorzaak van astma is meestal genetisch bepaald en kan ook worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals allergenen, irriterende stoffen of infecties. Ook erfelijkheid speelt een rol bij de ontwikkeling van deze aandoening. De belangrijkste risicofactor voor COPD daarentegen is roken, alhoewel langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, chemische dampen en stof ook kan leiden tot de ontwikkeling van deze ziekte.

Risicofactoren voor astma:

 • Erfelijke aanleg
 • Allergieën zoals hooikoorts
 • Luchtweginfecties tijdens kinderjaren
 • Obesitas

Risicofactoren voor COPD:

 • Roken
 • Langdurige blootstelling aan luchtvervuiling
 • Chemische dampen en stof
 • Erfelijke factoren, zoals alfa-1 antitrypsine deficiëntie

Symptomen van astma en COPD

Hoewel de symptomen van astma en COPD op elkaar kunnen lijken, zijn er enkele belangrijke verschillen. Astmasymptomen treden meestal op tijdens aanvallen en zijn vaak reversibel met de juiste behandeling. COPD-symptomen daarentegen zijn progressiever en worden in de loop der tijd over het algemeen erger.

Symptomen van astma:

 • Kortademigheid
 • Piepende ademhaling
 • Benauwdheid op de borst
 • Hoeveelheid slijm in de luchtwegen kan afnemen na gebruik van medicatie

Symptomen van COPD:

 • Kortademigheid, vooral bij inspanning
 • Chronische hoest
 • Toename van slijmproductie
 • Frequente luchtweginfecties

Diagnose van astma en COPD

De diagnose van zowel astma als COPD is gebaseerd op de symptomen, lichamelijk onderzoek en aanvullende onderzoeken zoals longfunctietesten. Bij astma zijn de afwijkingen in de luchtwegen vaak reversibel met medicatie, terwijl dit bij COPD meestal niet het geval is.

Diagnostische tests voor astma:

 • Spirometrie: een test die meet hoeveel lucht je kunt in- en uitademen
 • Piekstroommeting: een eenvoudige test om de maximale snelheid van uitademing te meten
 • Provocatietest: blootstelling aan een stof die een astma-aanval kan veroorzaken

Diagnostische tests voor COPD:

 • Spirometrie: een test die meet hoeveel lucht je kunt in- en uitademen
 • Diffusiecapaciteit: een test die meet hoe goed de longen zuurstof kunnen opnemen
 • Röntgenfoto of CT-scan van de borst
 • Arteriële bloedgastest: een test die de hoeveelheid zuurstof en kooldioxide in het bloed meet

Behandeling van astma en COPD

Hoewel er enige overlap is in de behandeling van astma en COPD, zijn er ook belangrijke verschillen. De behandeling van astma is voornamelijk gericht op het verminderen van ontstekingen en het verwijden van de luchtwegen, terwijl de behandeling van COPD zich richt op het verbeteren van de longfunctie en het verminderen van symptomen.

Behandeling van astma:

 • Ontstekingsremmers zoals inhalatiecorticosteroïden
 • Luchtwegverwijders zoals kortwerkende bèta-agonisten (bijvoorbeeld salbutamol)
 • Langwerkende bèta-agonisten en langwerkende muscarine-antagonisten bij ernstigere vormen
 • Leukotriene modifiers en immunotherapie bij allergische astma

Behandeling van COPD:

 • Bronchodilatatoren zoals kort- en langwerkende bèta-agonisten en anticholinergica
 • Inhalatiecorticosteroïden bij frequente exacerbaties of ernstige ziekte
 • Zuurstoftherapie bij ernstige zuurstoftekort
 • Pulmonale revalidatie om uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven te verbeteren

Het is essentieel om te weten dat astma en COPD verschillende aandoeningen zijn die een andere benadering vereisen. Het herkennen van deze verschillen kan helpen om de diagnose en behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. Zo kan men een betere kwaliteit van leven bereiken, ondanks deze chronische longziekten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *